Odpylacz serii owp 2

Odpylacze to zapewne sama z najpopularniejszych grup urządzeń przemysłowych. Dzięki rozwojowemu wyborowi zastosowania potrafią one odpylać w styl mechaniczny, przez system przedmuchowy także za pomocą sprężonego powietrza. Industrial dust collectors to odpylacze, które znajdują swoje zastosowanie praktycznie w jakiejś gałęzi przemysłu, w jakiej występuje kłopot z zanieczyszczonym powietrzem dochodzącym w ciągu produkcyjnym.

https://neoproduct.eu/ee/motion-free-unikaalne-palsam-uhiste-probleemide-jaoks/

Najbardziej popularne to odpylacze tzw.modułowe, które łączone są zwłaszcza w branży drzewnej i meblarskiej, doskonale wykonują naszą funkcję i przy odciągu różnych typów pyłów, np. tworzyw sztucznych, makulatury itp. Firmy tworzące te narzędzia noszą w naszej ofercie również duże jednostki potrafiące obsługiwać całe hale produkcyjne, jak także słabe porcji stacjonarne używane indywidualnie dla poszczególnych maszyn. Odpylacze przemysłowe niewielkich gabarytów (tzw. kartridżowe) to następny typ tych części, o jakich trzeba napisać. Mimo stosunkowo niewielkich rozmiarów określają się całą powierzchnią filtracyjną. Doskonale sprawdzają się w pozycji przy cienkich i lekkich pyłach. Też jak odpylacze kasetonowe, pracujące przy niskim stężeniu pyłów. Urządzenia większe (np. cyklony) znajdują zastosowanie szczególnie w technologiach, w których składa spora ilość pyłów erozyjnych, np. w energetyce, przy pracy sypkich materiałów budowlanych, w sektorze koksowniczym, odlewniczym, węglowym itp. Mogą one stwarzać w treści wybuchowej, co świadczy, iż są wykonane razem z poradą ATEX. Główne wykonania to pyły, trociny, wióry z obróbki drewna, pył szlifierski z opiłkami różnych materiałów, tzw. mgła olejowa, dymy spawalnicze, itp. Najnowsze odpylacze filtracyjne o modułowej konstrukcji, wyróżniają się mocną formą i wielofunkcyjnością. Jest możliwości korzystania różnych formy jeżeli idzie o ich obsługę, sposób opróżniania oraz oczyszczania rękawów filtracyjnych. Odpylacze przemysłowe pełnią istotną kwestię: pozwalają utrzymać na terenie hali produkcyjnej porządek i higiena, oraz w momencie zimowym w porządku recyrkulacyjnym odzyskać ciepłe powietrze.