Rozwoj przemyslu w chinach

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, nastawienie na odpowiedni wynik produkcyjny, energię i wielkość procesów w przestrzeniach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im bardziej nasilony jest proces produkcyjny, tym dużo powstaje ładunków, które muszą zostać zneutralizowane, żebym nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może wywołać do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry a tym jednym spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów angażują się firmy, które stawiają w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to proces uziemienia, który wprowadzany jest na przykład w przypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich powierzchni kładą się ogromne liczb ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do systemu uziemienia cysterny jest konieczne już przed podjęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne niebezpieczne rzeczy są miejsce w wypadku rur, zaworów, dmuchaw, jakie w procesie produkcyjnym materiałów sypkich na wynik wibracji lub wybrania mogą zostać odłączone od siebie i tworzyć zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy też wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki brane w ciągach mieszania i miksowania. Właściwie każdy ruch w toku produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy zabiega o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, lub więcej o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest potrzebne, ponieważ może wywoływać do wyładowań pomiędzy personelem a narzędziami i pojemnikami, a w dziedzinie zagrożonej wybuchem może doprowadzić do zapłonu i eksplozji.