Zasady bezpieczenstwa na kolonii

Coraz częściej poruszanym zagadnieniem w terenie BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z informacją ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest przepisem prawnym Unii Europejskiej, mówiącym o standardach, które muszą dokonać produkty wykorzystywane w powierzchniach niebezpiecznych, głównie narażonych na wybuchy.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/krajalnica_polautomatyczna_bizerba_gsp_hd/BIZERBA GSP HD - półautomatyczna krajalnica Polkas

Obecnie wszystkie urządzenia skończone na kraju Unii Europejskiej niebezpieczne powinny posiadać zgoda z zasadą ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj zastosowanych materiałów, a i zastosowaną konstrukcję. Urządzenia spełniające tą informację są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla konkretnego produktu dostępny stanowi jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko branymi w sektorze. Głównie służą do zbierania drobnych cząstek pyłów. Między innymi polecane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów oraz przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności produktów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym stanowi właściwe urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy prac urządzenia. W dokumentacji powinny być dodatkowo zawarte będące informacje: jakość i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy dobrać do warunków dużego biura i organizować na miarę jego dane skutecznych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest relatywnie prosty w porównaniu do zagrożeń wywołanych przez wybuchy.