Zaswiadczenie o zamknieciu firmy

W sukcesu jeśli chcemy zlikwidować działalność gospodarczą albo zamknąć oddział, musimy podporządkować się nie tylko kwestiami związanymi głównie z działalnością, lecz również kasą fiskalną. Nie można ot tak o niej stracić, mimo iż używamy ją jako szpiega, który poszukuje nasz obrót wartością i jaka odda wszystkim informacji Urzędowi Skarbowemu, gdy ulegnie taka potrzeba.

Kasa fiskalna i zakończenie pracy? To pytanie stawia sobie pewnie wielu przedsiębiorców. Zakres obowiązków podatnika jest przewidziany w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w historii kas rejestrujących. Nawiasem mówiąc, przepisy regulują cały etap życia kasy fiskalnej, nawet z etapu jej powstania u producenta. Regulują te proces dostawy i serwisowania takiej kasy. A dlatego w naukę rozporządzenia musimy: wykonać raport dobowy i finansowy okresowy, w czasie 7 dni od zakończenia pracy kasy fiskalnej musimy złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o dzieło odczytu pamięci kasy fiskalnej. Musimy same złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o wyrejestrowanie kasy z liście. Na sam koniec, przy pomocy serwisanta, dokonujemy odczyt zawartości pamięci kasy fiskalnej przez wykonanie raportu rozliczeniowego za cały okres pracy kasy. Należy zrobić tegoż w obecności pracownika urzędu skarbowego. Rozporządzenie umieszcza na nas obowiązek sporządzenia protokołu odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej. Jak tak się domyślasz, raporty mają na celu porównanie tego, co zostało odczytane z kasy z ostatnim, co proponowałem w deklaracjach miesięcznych czy kwartalnych. By uniknąć niezbyt miłej sytuacji ciekawym planem będzie wydrukowanie raportu za czas sprzedaży, który porównasz ze swoimi deklaracjami VAT. Będziesz tworzył możliwość nanieść korektę, jeśli popełniłeś gdzieś błąd. Warto także wspomnieć, że przy składaniu wniosku do naczelnika urzędu o dziełu odczytu pamięci fiskalnej podajemy informację, czyli jako podatnik czerpali z zniżki na kwotę fiskalną. Musimy również wypełnić deklarację odnośnie użytkowania kasy. Jeśli kasa była traktowana krócej niż 3 lata, musimy to dokonać zwrotu ulgi, z jakiej użyli przy zakupie kasy fiskalnej. Jak widzisz, zakończenie energii i kasy fiskalnej to olbrzymie przedsiębiorstwo, jakiego będziesz musiał się podjąć. Jeśli zakończenie pracy, i tymże tymże zlikwidowanie kasy fiskalnej, nastąpiło w porządku mniejszym niż 3 lata - będziemy wymagali oddać ulgę, którą zachorowali na kwotę fiskalną.